Биографија

Author Picture

Бојан Станковић

Бојан Станковић рођен је у Пожаревцу, 1971 године. Након студија Електротехнике и несналажења у времену деведесетих, мења место пребивалишта и одлази из Србије. Данас живи и ради у Бечу.